1 2 3 6

Oblicz koszty związane z zakupem nieruchomości