1 2 3 10

Oblicz koszty związane z zakupem nieruchomości